Øvrige fællesfaciliteter

Der er døgnbemandet portvagt 365 dage om året iht. ISPS havnesikkerhedsbestemmelserne.

Adgang for lejers medarbejdere er betinget af et af udlejer udstedt personligt legitimationskort. Lejer sørger for, at legitimationskortet tilbageleveres til udlejer, såfremt lejemålet eller den pågældende medarbejders ansættelsesforhold hos lejer ophører. For lejers gæster gælder det, at de ved ankomst får udleveret et gæstekort i Hovedporten.

Omklædnings- og badefaciliteter m/garderobeskabe kan tilkøbes efter behov.

Kontakt Søren Rask for nærmere information.

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

Vi vil meget gerne høre mere om dine behov og tanker, så vi sammen kan tænke på, hvordan vi bedst får brugt de mange muligheder, der er på Odense Havn. Du kan også ringe til os på 722 820 00.