Post- og pakkemodtagelse

Post

Post Danmark afleverer post til lejerne i de postkasser, der er opsat uden for Hovedporten.

Pakker

Pakker/fragt leveres direkte til lejernes adresser i produktionen og administrationsbygningen.

Det er vigtigt, at der opgives korrekt navn og adresse, ellers vil fragtmænd og postbude ikke have mulighed for at finde rette modtager.

Det anbefales, at adressen opbygges som følger:

Firmanavn xxxxxx
Odense Havn
Kystvejen 100
5330 Munkebo
Att. xxxxxx

Dette gælder også, hvis lejernes underleverandører får sendt ting herud, som skal bruges hos lejerne.

Bemærk: Pakker uden angivelse af lejernavn vil blive returneret.

 

 

 

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

Vi vil meget gerne høre mere om dine behov og tanker, så vi sammen kan tænke på, hvordan vi bedst får brugt de mange muligheder, der er på Odense Havn. Du kan også ringe til os på 722 820 00.