Havneudvidelse for den grønne omstilling

Odense_Havn_havneudvidelse_visualisering

Geotekniske forundersøgelser i Odense Fjord

Odense Havn udfører fra marts til juni 2023 geotekniske forundersøgelser i forbindelse med en udvidelse af sejlrende og kajarealer. Forundersøgelsen er medfinansieret af EU.

Odense Fjord