Priser & Forretningsbetingelser 2022

ODENSE HAVN A/S regulerer pr. 1. januar 2022 priserne i henhold til Priser og Forretningsbetingelser med ca. 1,85 % som følge af stigende omkostninger til blandt andet vedligehold af bygninger og infrastruktur, energi, el, forsikringer og lønninger.

Via nedenstående link kan de komplette forretningsbetingelser for 2022 downloades.

Opmærksomheden henledes på, at ordlyden i pkt. 12.14 – efter netop afsluttet høring – er blevet ændret, og at dette punkt således træder i kraft allerede pr. 1. november 2021.

ODENSE HAVN ser frem til et godt samarbejde.

Vi rummer en verden i vækst.

Priser & Forretningsbetingelser 2022

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.