Med stor produktion kommer store installationer

Installation

1,2

kilometer kajer med mobile pullerter

700.000

kvadratmeter til pre-assembly og oplagring

Vineyard transformerstation på vej ombord på skibet
Fred Olsen installationsskib

Hvad kan vi tilbyde som installationshavn?

Frem mod 2031 er søvejen belagt med gigantiske planer for udbygning af havvind – 200 gigawatt i Nordsøen og Østersøen fordelt på 190 projekter, der alle ligger inden for en radius af 450 sømil fra Odense Havn.

Vi ligger dermed i et geografisk smørhul – midt imellem Nordsøen og Østersøen – og er en af de få europæiske havne, der er egnet som installationshavn.

Hos os får du ikke bare kajer med enorm bæreevne og oceaner af plads præpareret til pre-assembly og oplagring af vind-komponenter, men samtidig et helt ”Bauhaus” af en industriklynge specialiseret til at servicere vindbranchen – lige fra underleverandører og teknikere til et af Europas førende service- og reparationsværfter.

Det betyder, at du, uanset om du producerer hovedkomponenter til havmøller eller er installationskunde i form af et energiselskab, altid kan få fat i en svejser eller repareret dit jack-up skib på Odense Havn i forbindelse med installationsprojekter.

Qva at flere producenter af hovedkomponenter er beliggende på Havnen gør, at du som installationskunde hos os kan opnå en betydelig økonomisk fordel, fordi adskillige dyre transportled kan afkortes eller helt tages ud af ligningen.

På nedenstående kort ses vores arealer markeret til brug for pre-assembly og oplagring.

Oversigtsfoto – Arealer til Pre-assembly and Storage

Case: Opgradering af Fred. Olsen Windcarrier’s installationsskib

Fred. Olsen installationsskib

Udfordring

Fred Olsens installationsskibe skal konstant være på forkant med udviklingen af havvindmøllerne, som bliver stadigt større for at kunne producere mere strøm. Derfor skal jack-up-skibet Blue Tern opgraderes med en forlængelse af kranbommen.

 

En af de største udfordringer ved sådan en operation er at styre de mange indbyrdes afhængige aktiviteter, der ofte er meget komplekse og samtidig skal gennemføres inden for en kort tidsramme.

 

Løsning

Minutiøs planlægning af hele operationen i samarbejde med Nordeuropas største reparationsværft, Fayard, på Odense Havn, hvor opgraderingen skal udføres.

 

Hele kranarmen, som vejer 220 tons, afmonteres fra kranen og hejses ned for at blive demonteret i mindre sektioner. En sektion på 65 meter og 100 tons køres ind i værkstedsværkstedshallen hos reparationsskibsværftet Fayard for at få optimale arbejdsforhold til at forlænge kranarmen.

 

Den forlængede kranbom bliver herefter kørt tilbage til skibet, svejset sammen med resten af kranarmen og hejst ombord. Liebherr færdiggør kranen ombord på skibet og udruster den, så den er klar til prøveløft og efterfølgende kan forlade Odense Havn.

 

Resultat

Kranens bom blev forlænget med en ekstra sektion på 12 m, hvilket giver en samlet bomlængde på 108 m. Det gør Blue Tern i stand til at opfylde kravene til større vindmøllekomponenter i kommende installationsprojekter.

Krankapaciteten og ekspertisen hos Fayard samt faciliteterne og mandskabet på Odense Havn gør det muligt at opnå et meget tilfredstillende resultat, hvor hele operationen klares på blot 13 dage.

 

Takket være omhyggelig forberedelse af projektet ned til mindste detalje, forløber kranforlængelsen gnidningsfrit og uden forsinkelser.