Odense Havn vinder klart i Østre Landsret

I dag, d. 30/10, kan Odense Havn sætte et endeligt punktum i Blue Water-sagen, efter Østre Landsret med samtlige dommerstemmer har stadfæstet Sø- og Handelsrettens klare dom fra februar 2022. Dermed er Blue Water-Shipping A/S erstatningskrav på 28,1 mio. kroner med tillæg af procesrenter endeligt blevet afvist.

DJI_0988

Landsretten har vurderet, at Blue Water Shipping A/S ikke har krav på økonomisk erstatning, efter Odense Havn A/S hjemtog kritiske opgaver som fx betjeningen af Danmarks største portalkran på havnen.

”Jeg er meget tilfreds med landsrettens afgørelse, og at den sunde fornuft igen sejrede. Hjemtagningen af kranoperationen i 2014 har været afgørende for Odense Havns vækst og udvikling de seneste ti år. Således er antallet af virksomheder på havnen fordoblet fra 58 til 120, mens antallet af arbejdspladser er vokset med mere end 2.200 faste arbejdspladser. Bare for at nævne lidt af den positive udvikling, der er sket,” siger CEO for Odense Havn A/S, Carsten Aa og fortsætter:

 

 

”Dagens dom gavner dermed ikke kun os. Den gavner i endnu højere grad vores mange kunder, der opererer på havnen til dagligt samt den grønne omstilling, som vi alle skal bidrage til. Derfor er jeg meget tilfreds med også at have landsrettens ord for, at vi har friheden til at administrere vores kerneopgaver selv og dermed indrette havnen bedst og billigst muligt. Dermed kan vi fortsætte med at skabe massiv vækst, udvikling og arbejdspladser for pengene. Hvis afgørelsen mod al sund fornuft var gået imod os, havde det haft den uheldige konsekvens, at det ville blive dyrere for alle parter at operere på havnen og samtidig ville væksten falde drastisk. Udfaldet i Østre Landsret betyder også, at vi nu kan rette al vores fokus på at fortsætte den flotte vækstrejse, som Odense Havn har gennemgået de seneste ti år efter opkøbet af Lindø Industripark. Med dagens afgørelse kan vi nu endegyldigt lægge sagen bag os. Det har været en årelang proces, som har fundet sin afslutning, og vores forhåbning er nu, at parterne til fælles gavn og glæde kan se positivt fremad.”

Odense Havn 2023

Sagen vedrører forhold i perioden 2014-16, hvor Odense Havn var igennem en stor proces med køb af Lindø Industripark, og sammenlægning af de to virksomheder samt omdannelse fra kommunal selvstyrehavn til aktieselskabshavn. Blue Water Shipping A/S havde i perioden en forventning om, at havnen var forpligtet til at udbyde kritiske og sikkerhedsmæssigt komplicerede opgaver. Odense Havn har imidlertid påpeget vigtigheden af, at kun særligt uddannet personale skulle kunne udføre de pågældende opgaver med blandt andet havnens portalkran. Sagen blev i februar 2022 afgjort klart i Sø- og Handelsretten i Odense Havns favør, da Blue Water Shipping A/S ikke kunne påvise at have lidt tab og derfor ikke havde krav på erstatning fra Odense Havn. Det samme gør sig nu gældende i Østre Landsret med en lige så klar afgørelse.

Landsretten pålægger, ligesom Sø- og Handelsretten, endvidere Blue Water Shipping A/S endnu en gang at betale sagens omkostninger. Dommen offentliggøres på Østre Landsrets hjemmeside.

For yderligere oplysninger, kontakt: Carsten Aa, CEO, Odense Havn A/S, E-mail: caa@odensehavn.dk

Odense Havns udvikling efter opkøb af Lindø industripark

I 2014 overtog Odense Havn Lindø Industripark*.

Odense Havn, indbyggere og erhvervsliv i området har herefter haft stor gavn af det, som det ses nedenfor. Her figurerer en række nøgletal, som er blevet en realitet efter opkøbet.

  • Omsætning Odense Havn: 2013 kr. 60. mio., 2023 min. kr. 260 mio.
  • Antal ansatte Odense Havn: 2013 23 ansatte, 2023 knapt 100 ansatte.

 

 

  • Havnens areal: 2013 godt 3 mio. kvm., 2023 godt 8,5 mio. kvm.
  • Antal virksomheder på Odense Havn i Munkebo: 2013 58 virksomheder, 2023 godt 120.
  • Antal arbejdspladser på Odense Havn i Munkebo: 2013 Godt 1.000 faste arbejdspladser, 2023 godt 3.200 faste arbejdspladser (flere end da meddelelse kom om, at Lindøværftet lukkes).

*Odense Havn køber Lindø Industripark i 2014, og bruger helåret 2013 som referencepunkt (før OH påbegynder driften).