Den grønne omstilling behøver en rød løber

default
Havnene er blevet den grønne omstillings knudepunkt - og som Danmarks største produktionshavn inden for havvind, er Odense Havn blevet et epicenter for offshore vind. Omkring 3.200 mennesker stempler hver dag ind på havnen – hvilket er flere end da Lindøværftet, i 2009, fik besked om at lukke ned. På blot 14 år er en synkende skude blevet vendt til en bragende succes. MEN på trods af at vi, med 8,5 mio. kvadratmeter, er Danmarks største havn, kommer vi inden for få år til at mangle plads. Simpelthen fordi offshore vind-markedet, inklusiv verdensførende producenter som Vestas, har sendt et kollektivt nødblus op. Allerede fra 2026 får de svært ved at finde den nødvendige plads til deres produktioner i Europa. Derfor har vi en bøn til politikerne på Christiansborg: Søsæt en fast track ordning til udvidelser af vindhavne og rul den røde løber ud asap, så vi fortsat kan facilitere den grønne omstilling.

Fra luk og sluk – til vi har brug for mere plads!

I 2014 overtog Odense Havn Lindø Industripark, der blev skabt efter lukningen af Lindøværftet i Munkebo. Ti år efter er transformationen og værdiskabelsen til at føle på: Antallet af virksomheder på havnen i Munkebo er mere end fordoblet til 120 og antallet af arbejdspladser er mere end tredoblet. Og der er potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser fremadrettet. Odense Havn har også mærket væksten. Havnens areal er næsten tredoblet i størrelse, og både omsætning og antal medarbejdere er mere end firedoblet i den 10-årige periode, der er gået siden overtagelsen af Lindø Industripark.

Udviklingen er ikke kommet af sig selv. Vi har hele tiden haft en ambitiøs investeringsstrategi, der er gået målrettet efter at understøtte vækst, arbejdspladser og den grønne omstilling bedst muligt. Og knap havde vi investeret i en udvidelse på 400.000 kvadratmeter, som stod færdig i 2020, før det nye område var fuldt udlejet.

Efterspørgslen på kajmeter og havnearealer til produktion, oplagring og udskibning af de enorme komponenter til havvindmøller er så stor, at Odense Havn allerede igen har fuld skrue på forundersøgelserne til en ny havneudvidelse – nu på op til 1 million kvadratmeter.

Lad os ikke vende ryggen til mulighederne

Én af de helt store hindringer for vindbranchen, er mangel på havnekapacitet, for det er kun på havnene, at havvindmøllerne kan produceres og transporteres fra, da komponenterne er kolossale. For at give et billede på størrelsen, vil næste generation havvindmøller kunne måle sig med Eiffeltårnet!

Derfor er en hurtig godkendelsesproces af Odense Havns udvidelse af havn og sejlrende yderst kritisk i forhold til at kunne imødekomme fremtidens pladskrav fra producenterne af havvindmøller – og ikke mindst være i stand til at tage imod de stadigt større skibe, der skal transportere og installere mølledelene.

 

Nacelle produktion på Odense Havn

Det kan måske lyde som et luksusproblem at skulle nej til kunder om få år, fordi man har udsolgt af plads, men det her handler om noget langt større end simpel havneforretning:

  • Det handler om 30 års massive investeringer i vindenergi fra statens og dansk erhvervslivs side, hvorfor 40 % af EU’s marked for havvind i dag udgøres af danske virksomheder.
  • Det handler om tusindvis af danske, grønne arbejdspladser og i sidste ende Danmarks og Europas ejerskab på den grønne omstilling.

 

”Vores seneste havneudvidelse tog 12 år, hvoraf kun de to gik til selve byggefasen! Så lang tid har vi ikke denne gang – hverken os, virksomhederne eller den grønne omstilling. De lange godkendelsesprocesser på havneudvidelser, hvor den mindste ubegrundede klage kan have opsættende virkning, skal afkortes markant. Ellers ender de politiske ambitioner om en mangedobling af havvindmøller i Nordsøen og Østersøen som luftkasteller”, siger Carsten Aa, administrerende direktør hos Odense Havn og fortsætter:

”Viljen til at udfase kul og gas, til fordel for vedvarende energiformer som vind, har aldrig været større i Europa og globalt. Vi var verdens første land med havvindmøller ved Vindeby og står nu forenden af regnbuen og skal til at høste frugterne af 30 års investeringer og teknologisk forspring. Det giver ingen mening at lade det løbe ud med badevandet og drukne i administrative benspænd.”

 

Klima- og energipolitik er blevet sikkerhedspolitik og presser yderligere havnekapaciteten

De høje politiske målsætninger har sammen med den energipolitiske situation i Europa skabt en enorm efterspørgsel på havvind. Den cocktail har lagt et tilsvarende stort pres på alle led i den lange supply chain – ikke mindst på havne- og produktionsfaciliteter.

Politiske ambitioner er godt, men det kræver, at vejen til målet ikke er fyldt med sømmåtter, der punkterer markedet og sætter udviklingen i stå. Med de kommende kapacitetsproblemer og langsommelige myndighedsprocesser, der blokerer for løsningerne, risikerer vi at servere hele det europæiske havvindsmarked på et sølvfad til Asien.

For efterspørgslen på offshore vindenergi vil fortsætte. Dertil har krigen i Ukraine haft en accelererende effekt i EU, idet klimapolitikken og den grønne omstilling i høj grad også er blevet en del af den europæiske sikkerhedspolitik. Man skal på samme tid sikre tilstrækkelig energiforsyning og løsrive sig fra russisk gas.

Vineyard transformerstation på vej ombord på skibet

Åbningstale åbner op for håb

Opløftende var det, at statsminister Mette Frederiksen, i sin tale til Folketingets åbning d. 3. oktober, sagde:

 ”Selve den fysiske udvidelse af havnen tager cirka to år. Resten af tiden handler om at få udarbejdet de nødvendige undersøgelser, ansøge, få projektet godkendt og klageadgang. Jeg skal hilse at sige, at så god tid har de altså ikke i resten af verden. Hvis ikke Danmark og Europa speeder op, så svigter vi ikke kun vores ansvar for at accelerere den grønne omstilling. Så taber vi også den internationale konkurrence om, hvor fremtidens grønne virksomheder etablerer sig. (…) Vi sætter for mange snubletråde op for klimakampen.”

Det er et stærkt og anerkendende signal til de danske erhvervshavne, som faciliterer vind-sektoren og har baseret deres investeringsstrategi på faciliteter til produktion, installation og udskibning af vindkomponenter.

”Jeg finder statsministerens udtalelse utrolig positiv. Den taler lige ned i vores løsning på manglende havnekapacitet, som netop er en fast-track løsning, hvor myndighedsbehandlingen for en havneudvidelse ikke bør tage mere end to år – derved kommer vi, med byggetiden, op på maksimalt fire år fra ansøgning til færdig havneudvidelse”, siger Carsten Aa.

Vi er klar til at trække i arbejdstøjet

På Odense Havn, og hos de andre danske vindhavne, ser man frem til, at ordene bliver til handling, og vi tilbyder gerne vores ekspertise til konstruktive løsningsmodeller. Vi og den danske vind-branche er mere end klar til at trække af på de politiske ambitioner og facilitere den grønne omstilling. Det kræver blot, at unødvendige administrative forhindringer fjernes, og at man fra politisk side prioriterer at rulle den røde løber ud til en hurtigere proces.