Odense Havn etablerer Danmarks største bæredygtige dry port

PRESSEMEDDELELSE

Odense Havn, Odense og Faaborg-Midtfyn, 27.6.2022

Odense Havn investerer milliarder i at holde tempoet oppe på den grønne omstilling med etableringen af Danmarks største bæredygtige dry port.
Odense Havn vil på næsten en million kvadratmeter mellem Odense og Årslev skabe Odense Dry Port – Danmarks største logistikhub med op til 500.000 kvm. bygninger, der skal sikre forsyningskæderne til havnens kunder inden for den grønne omstilling. Odense Havn har af staten købt det lukkede forsøgsgartneri ved Årslev på Midtfyn og vil for 4-5 milliarder kroner udvikle området til en højteknologisk og bæredygtig logistikhub.  Odense Dry Port skal sikre, at havnens store kunder, inden for vindmølle- og offshore industrien, kan følge med efterspørgslen og sikre dem mulighed for at have større lagre af de mest nødvendige dele tæt på deres produktion.

Planerne for den massive udbygning af offshore vind alene i EU betyder, at Odense Havns nuværende havnearealer prioriteres til den grønne omstillings vitale produktions- og vækstbehov, så industrien kan vokse og realisere de politiske ambitioner, der blandt andet skal sikre uafhængighed af russisk energi.

Med Odense Dry Port kan lager- og logistikdelen flyttes væk fra havnearealet, men tæt nok på til at mindske afhængigheden af de internationale forsyningskæder, hvor blandt andet en pandemi, krig og en grundstødning i Suez-kanalen har udfordret produktionshastigheden i den grønne omstilling og andre logistikaktiviteter i store dele af verden.

-Jeg ser placeringen i Årslev som en vigtig brik til, at vi herhjemme overhovedet kan lykkes med at producere de vindmøller og levere de grønne kvantespring, der kan give hele verden den bæredygtige energi, den har behov for, siger Odense Havns administrerende direktør Carsten Aa. – Meningen er, at alt på og udenom pladsen skal tænkes grønt. Her er god adgang til el- eller brint-lastbiler via motorvejen, og på sigt kan vi arbejde med at bruge jernbanen, fordi sporene går lige forbi, og her er med tiden plads til, at transport-droner let kan komme til og fra. Det er et springbræt til fremtiden midt i Danmark for de virksomheder, der skaber den grønne energiudvikling, som vi har så meget behov for, siger Carsten Aa.

Odense Dry Port kommer til at ligge klos op ad motorvejen og jernbanen og skal efter planen rumme op mod 500.000 kvm. bygninger og udstyres med den nyeste robot og droneteknologi, som Fyn og Odense i forvejen er førende inden for.

I designet af hele pladsen og dens bæredygtige bygninger vil der blive lagt vægt på innovative og æstetiske løsninger, der på samme tid gavner oplevelsen, anvendeligheden og miljøet. Alt på og omkring den moderne Dry Port bliver valgt efter at give det mindst mulige CO2-aftryk.

Odense Dry Port bliver placeret i et område der er næsten ligeligt fordelt mellem Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, og i Faaborg-Midtfyn Kommune glæder borgmester Hans Stavnsager sig over de storstilede planer.

-I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi jo i forvejen med bæredygtig bosætning og en grøn hverdag som noget afgørende vigtigt. Et sted som Odense Dry Port gør, at vi kan være en aktiv del af at sætte den rivende udvikling fri, der er behov for. Pladsen bliver et pragteksempel på, hvordan man kan lave grøn transport, og samtidig kan vi se på lignende projekter herhjemme, at der bliver skabt mange gode lokale arbejdspladser.

Også i nabokommunen Odense er der begejstring over, at virksomhederne bag den grønne omstilling får bedre muligheder for at honorere efterspørgslen.

-Den kæmpestore havneudvidelse, som havnen planlagde i 2008, stod færdig i 2020, og er i dag allerede afgørende for havvindmølleproduktionen. Derfor bliver Odense Dry Port en vital facilitet, fordi den kan styrke logistikken ind til den samme produktion på havnen. Det gør forsyningskæderne robuste bag den grønne omstilling” siger borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel.

Odense Dry Port forbedrer vilkår for grøn omstilling
I maj præsenterede Danmark, sammen med Holland, Tyskland og Belgien, en plan om, at de fire lande tilsammen vil opføre 10.000 vindmøller på Nordsøen frem mod 2050. En plan der skal sikre Danmark og EU større uafhængighed af specielt den russiske energiforsyning. For at nå det ambitiøse mål kræver det, at logistikken bag produktionen har så gode vilkår som muligt.

Etableringen af Odense Dry Port vil være en væsentlig del af den optimering, mener Klima-, Energi og Forsyningsminister, Dan Jørgensen.

-Energiforsyningen i Europa skal væk fra fossile brændstoffer. Derfor er det regeringens plan at femdoble produktionen af strøm fra havvind i Danmark inden 2030. Men hvis vi skal nå de ambitiøse mål, har vi brug for innovative virksomheder, der rent faktisk kan få møllerne ud og snurre på havet. Det synes jeg Odense Dry Port er et godt eksempel på, hvor man også tænker nye og grønne løsninger ind i selve produktionen og logistikken bag den grønne omstilling.

Odense Havns administrerende direktør Carsten Aa ser Odense Dry Port som løsningen på et behov, der bliver mere og mere akut.

-Epidemier og krige har fået industrierne til at tænke sig om. Det er livsnødvendigt for at kunne nå verdens mål at opbygge lagre for vigtige komponenter og dele i nærheden af betydningsfulde industrier, der skaber bæredygtig udvikling og produktion. Man kan ikke bare længere regne med, at tingene ankommer til fabrikken til tiden fra den anden side af kloden. Det katastrofale er jo, at hele den grønne omstilling kan blive sat i stå, hvis virksomhederne ikke kan producere de kæmpestore vindmøller og deres fundamenter, slutter Carsten Aa.

Odense Havn skal nu i dialog med de to kommuner om at få de nødvendige tilladelser på plads så hurtigt som muligt, inden planerne for arkitekturen og de teknologiske og miljømæssige løsninger kan omsættes til virkelighed.

Pressemøde:
Der afholdes pressemøde mandag d. 27. juni kl. 14, hvor der er mulighed for at få yderligere detaljer om projektet.

Pressemødet afholdes på Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev.

Tilmelding skal ske på ndh@odensehavn.dk

 

For yderligere information, kontakt:

Carsten Aa, direktør, Odense Havn: 22 94 44 00

Peter Rahbæk Juel, Borgmester, Odense Kommune, via presserådgiver Signe Kirstine Andersen, 29 60 53 34, siman@odense.dk

Hans Stavnsager, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune: 72 53 17 14

 

Fakta om Odense Havn A/S
Odense Havn er Nordeuropas største produktionshavn inden for offshore vind.

Odense Havn er et aktieselskab, og Odense Kommune ejer 100 % af aktierne.

Havnen råder over 7,5 mio. kvm. erhvervsjord og 200.000+ kvm. bygninger samt moderne og effektivt materiel, herunder den markante portalkran, der kan løfte 1.200 tons og verdens største mobile havnekran.

Der er 150+ virksomheder på havnen, og de bidrager med 6.000+ jobs.

Virksomhederne på havnen omsætter årligt over 10 mia. kr.

 

Offshore vind er en nøgleindustri på Odense Havn:

Vestas har produceret 600+ naceller, og opgradering til kommende produktion af verdens største nacelle V236 er i gang.

Bladt Industries har produceret 110+ jacket-fundamenter, og opgradering til ny produktion af verdens største monopiles (havvindmøllefundamenter med diameter op til 15 meter, længde på 120 meter og vægt op til 3.000 tons) er i gang. Derudover producerer Bladt store substations (transformatorstationer på op til 5.000 tons) til havvind.

Fayard, som er Nordens største serviceværft, har 20 % af sin omsætning inden for offshore vind.

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.