Odense Havn og Fayard udvider samarbejdet med ny 30-årig aftale

PRESSEMEDDELELSE:

Det store danske værft Fayard sætter en tyk streg under sit engagement på Odense Havn med en ny uopsigelig 30-årig aftale. Aftalen sikrer Fayard de bedste vilkår for den fortsatte vækst, mens Odense Havn kan arbejde videre med at fremtidssikre havnens kapacitet og infrastruktur gennem investeringer.

Fayard A/S og Odense Havn A/S har pr. 1. juli 2023 indgået en aftale om udvidelse af Fayards engagement på Odense Havn. Parterne har indgået et 30-årigt uopsigeligt lejesamarbejde, hvor Fayard har sikret sig råderetten over de unikke værftsfaciliteter på Odense Havn de kommende tre årtier.

Fayard er et af Nordeuropas største reparationsværfter og servicerer blandt andet containerskibe, passagerfærger, tankskibe, militære fartøjer og en lang række øvrige skibe. Fayard har en central position i den grønne omstilling af skibsfarten i forhold til energioptimering af skibe samt opgraderinger og retrofits af den eksisterende verdensflåde.

Faciliteterne på Odense Havn har hidtil gjort det muligt at servicere fartøjerne hurtigt og i den højeste kvalitet, og den 30-årige aftale sikrer stabilitet og et langsigtet udviklingspotentiale for begge parter.

”Vi er utroligt glade for, at Fayard udvider sit engagement her på Odense Havn, og den lange aftale er en tillidserklæring. Fayard er som et af Nordeuropas største reparationsværfter en virksomhed i vækst. Den vækst vil Odense Havn understøtte fremadrettet, særligt med tanke på de milliardinvesteringer målrettet flådefartøjer, der følger det nye forsvarsforlig. Her kan det maritime Danmark spille en større rolle gennem servicering og produktion af nye flådefartøjer på unikke værftsfaciliteter i Danmark. Et øget fokus på servicering og produktion af flådefartøjer i Odense Havn vil kræve mere plads, da vi samtidig vil fastholde og udvikle vores position som Danmarks største produktionshavn inden for havvind. Det er en stor opgave, og vi undersøger nu, hvordan vi bedst muligt kan udvide havnens kapacitet og infrastruktur i takt med de politiske ambitioner for Europas energiomstilling og sikkerhedspolitiske uafhængighed”, siger Carsten Aa, Administrerende direktør i Odense Havn.

Havneudvidelse kan give nye muligheder for flådefartøjer
Den 30-årige aftale indebærer, at Fayard permanent lejer en af Nordeuropas største dokke, den såkaldte DOK3, der måler 335 meter i længden og 90 meter i bredden. DOK3 har direkte adgang til Odense Havns markante portalkran, der kan løfte 1.200 tons. Samlet råder Fayard over 160.000 kvm på Odense Havn fordelt på fire dokke samt oplagsarealer, udrustningskaj, værftsbygninger, lagerfaciliteter og adgang til adskillige kraner. Ydermere kan Fayard trække på de øvrige faciliteter på Odense Havn.

Fayard har været på Odense Havn siden 2010, hvor virksomheden var en af de første lejere på det daværende Lindø Industripark, som opstod i forlængelse af lukningen af Lindøværftet. Med den nye 30-årige aftale er Fayard godt rustet til fremtiden.

”Vi er er sikre på, at Odense Havn også om 30 år er en havn i verdensklasse, der leverer den nødvendige kapacitet og rette infrastruktur til sine lejere. Havnen har udviklet sig helt enormt, siden Lindøværftet lukkede, og vi ser store muligheder for fremtiden. Det er en moderne havn med unikke værftsfaciliteter, hvor vi har de bedste forudsætninger for at udføre vores arbejde hurtigt, effektivt og i høj kvalitet i relation til vores centrale bidrag til den grønne omstilling af skibsfarten med energioptimeringer og retrofits herunder konverteringer til brug af nye brændstoffer. Nu åbner der sig nye muligheder, hvor Fayard kan intensivere serviceringen og mulige produktion af militære flådefartøjer til Danmark og allierede NATO-lande. Det kan sætte havnens kapacitet og infrastruktur under pres, og understreger behovet for en havneudvidelse, hvis vi skal indfri potentialet. Her tager Odense Havn allerede ansvar, og er gået i gang med forundersøgelserne til en udvidelse af havnen. Vi håber, at de nødvendige tilladelser falder på plads i et tempo, der giver alle havnens lejere muligheder for at levere inden for deres spidskompetence,” siger Thomas Andersen, Administrerende direktør, og Kristian Andersen, Business Development Manager, Fayard A/S.

 

Om Odense Havn A/S:
Odense Havn er Danmarks største produktionshavn inden for produktion af havvindmøller med 1.280 vindjobs på havnen, der samlet genererer flere end 3.500 direkte årsværk. Der var 1.496 anløb i Odense Havn i 2022. En stigning på 26% i forhold til 2021. Aktiviteterne resulterede samlet i et overskud på 104 mio. kr. der muliggør yderligere investeringer i udbygning af Odense Havn.

Om Fayard A/S:
Fayard A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1916. Den er drevet af tredje og fjerde generation og servicerer i dag blandt andet militære flådefartøjer, containerskibe, tankskibe inden for alle segmenter (LNG, LPG mv.) passager- og bilfærger, ro-ro færger, offshore-skibe samt skibe til vindmølleinstallation. Fayard A/S har hjemme på Odense Havn, hvor værftet blandt andet råder over et område på 160.000 kvm herunder fire tørdokke og adskillige kraner. Værftet servicerer gennemsnitligt 140-150 skibe på årlig basis.

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.