Udviklingen af havvind i Danmark drøftes på Odense Havn

Som et led i regeringens nyetablerede havnepartnerskab besøger erhvervsminister Morten Bødskov Odense Havn sammen med flere borgmestre og folketingspolitikere for at drøfte udviklingen af de danske erhvervshavne med fokus på grøn vækst, økonomisk bæredygtighed og industri.

Formålet med besøget er bl.a. at drøfte havneerhvervenes vækstmuligheder og havnenes omstillingsbehov i forhold til at kunne tiltrække investeringer i havvind.

De danske erhvervshavne er for alvor kommet på den nationalpolitiske agenda i kølvandet på en corona-pandemi og efterfølgende energikrise, hvor forsyningssikkerhed og grøn omstilling har fået højeste prioritet.

Det betyder enorme investeringer på havnene i de kommende år, som ikke kan overlades til de enkelte kommuner.

Derfor er det meget positivt, at vi nu får en national havnestrategi, der tager udgangspunkt i anbefalingerne fra havnepartnerskabet, så der skabes solide rammer for de kommercielle investeringer, som skal understøtte havnenes udvikling inden for den grønne industri og havvind.

”Odense Havn er en afgørende spiller for udviklingen af havvindprojekter, og jeg er ser frem til at deltage i dagens drøftelser. Med havnepartnerskabet tager vi første skridt i at belyse, hvilke barrierer vi skal finde løsninger på for at fremme havneerhvervenes vækstmuligheder med udgangspunkt i kommercielle investeringer. Nu afventer vi partnerskabets anbefalinger, inden vi vurderer, hvordan omstillingerne af danske erhvervshavne konkret skal understøttes. I mellemtiden kan Odense Havn glæde sig til, at det fynske erhvervsfyrtårn frem mod 2025 vil etablere et test- og udviklingscenter, som vil styrke havnens grønne vækstpotentiale”, udtaler Morten Bødskov.

Morten Bødskov besøger Odense Havn for at diskutere udviklingen af havvind i Danmark.

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.