Europas førende produktionshavn

Vindproduktion

2,3mio

Ledige kvadratmeter til offshore vind

1280+

Ansatte inden for offshore vind

1.400+

Hovedkomponenter produceret

220.000

Kvadratmeter bygninger

Monopile production at Odense Port

Vi rummer en verden i vækst

På Odense Havn har vi forpligtet os til, at “rumme en verden i vækst” - og vores track record er beviset på, at vi gør det. Siden 2012 har vi lagt havn til verdensførende producenter som Vestas, Siemens Gamesa og Bladt Industries og har faciliteret produktionen af 1.400+ naceller, fundamenter, generatorer og substations til vindmøller offshore – made@OdenseHavn. Skal vi også facilitere jeres vindproduktion?

heavy load kaj sunrise
Vestas activities at Odense Port

Produktion af verdens største nacelle

Grafikken herover viser en oversigt over Vestas’ aktiviteter på Odense Havn og giver et indblik i en kompleks produktionskæde, der stiller store krav til infrastruktur, faciliteter og håndtering. På Odense Havn kører Vestas to produktionsspor, hvor de dels producerer 9.5 MW og 10.0 MW naceller og samtidig udvikler prototypen til verdens største nacelle (V236-15.0 MW) til serieproduktion i 2024.

Havmøllerne bliver stadigt mere effektive og større – og dermed også deres komponenter, som efterhånden er blevet så store, at de kun kan transporteres ad vandvejen.

Vi har verdensklassefaciliteter, der gør, at produktionen hos os bliver yderst effektiv. Med vores unikke portalkran kan vi f.eks. laste 15 naceller á hver 600+ tons på 10 timer samt klare 3 rammeskift på 5 timer.

Til en visualisering vil Vestas nye 15 megawatt nacelle, der er gearet til at kunne producere 80 GWh/år, udgøre teknikhuset på en 280 meter høj mølle med et vingefang på 236 meter.

Det betyder, at havnene er de eneste steder, hvor produktionen af havmøllekomponenter kan foregå – og selv her bliver flere og flere havne udfordret på plads og infrastruktur.

På Odense Havn rummer vi flere produktioner af havmøllekomponenter, der pt. tæller naceller, monopæle og substations.

Jimmi – Bladt stålplader

Monopæle og transformerstation

Bladt Industries’ produktion af transformerstationer og monopæle fylder godt i Odense Havns landskab. Over 300.000 kvadratmeter optager produktionerne – heraf fire produktionshaller der tilsammen udgør 40.000 kvadratmeter og fordeler sig over flere lokationer på havnen. Men der er rum for meget mere vindproduktion på vores 2,3 mio. kvadratmeter ledige arealer. Skal vi også gøre plads til jeres produktion?

Med en kampvægt på op til 3.000 tons og længder på op til 130 meter og 13 meter i diameter, kræver verdens største monopæle en delikat håndtering og ikke mindst oplagringsplads og manøvrerum – fra de mange jernplader der anløber havnen og skal valses til svøb for herefter sektionsvist at blive svejset sammen, malet og klargjort til udskibning.

Monopile production at Odense Port

Valsehal: I valsehallen, som er Danmarks største produktionshal, ses Bladts store specialdesignede valse, der valser (bøjer) stålpladerne til svøb (stålringe). Valsen har kapacitet til at valse jernplader på op til 220 mm i tykkelsen og vægte op til 40 tons. Herefter svejses jern-svøbene sammen til sektioner på op til 30 meter.

Malerhal: 3/4 monopæl køres ind i malerhallen for først at blive sandblæst og malet i den ene ende og dernæst kørt ud, vendt 180 grader og kørt ind igen, så den resterende del af monopælen kan få samme tur.

Samlehal: I samlehallen køres de malede sektioner ind på skinner, hvor de smedes og svejses sammen til én lang monopæl på op til 130 meter.

I 2023 blev den første amerikanske transformerstation, inklusiv jacket fundament, produceret på Odense Havn, og med en vægt på 3.200 tons er det den største danskproducerede transformerstation. Fra havmølleparken i USA, Vineyard Wind 1, samler transformerstationen strømmen, inden den sendes mod land. På billedet ses transporten fra produktionshallen på Terminal Syd til udskibning ved Terminal Nord. Den foregik via vores 46 meter brede Heavy Highway.

Vineyard transformerstation på vej mod kajen
Oversigtsfoto – Arealer til Wind industry – MRA – 14.03.2023 (005)

Hvad kan vi tilføje af værdi til din produktion?

Udover plads, plads og atter plads, har vi enestående produktionsforhold, der betyder, at vi kan understøtte hele din produktionskæde – fra indskibning af råmaterialer, håndtering og oplagring til udskibning af færdigproducerede komponenter.

Derudover gør vores klassificeringer det nemt og bekvemt at producere døgnet rundt under sikrede forhold – og uanset miljøklasse.

 

Samtidig er vi meget optaget af at tilbyde energirigtige og CO2-besparende faciliteter, så din produktion bliver så bæredygtig som muligt.

På oversigtsbilledet af Odense Havn i Munkebo er vores 2,3 mio. m2 ledige arealer markeret med orange. Hver en tomme er øremærket til vindindustriens behov for produktion, oplagring og installation.