Vækst kommer af forståelse og god energi

På Odense Havn dyrkes fremtidens fantastiske, internationale forretningseventyr, jobs og grønne kvantespring. Giv din virksomheds udvikling, dine produkter og dine værdier plads til at vokse med os.

8,5mio.

Kvadratmeter samlet areal

3.000

Heavy load areal konstrueret til tunge emner

Afspil hele filmen

Operation på Odense Havn

Afspil hele filmen

8,5mio.

Kvadratmeter samlet areal

3.000

Heavy load areal konstrueret til tunge emner

Bustur på Odense Havn

Vi inviterer alle interesserede borgere til en guidet bustur rundt på Odense Havn i Munkebo. Her kan du, fra bussen, opleve en kæmpe arbejdsplads med en heftig aktivitet fra de godt 100 forskellige virksomheder, der har deres virke på Havnen.

DJI_0979

LORC bygger verdens kraftigste testfacilitet

LORC bygger, i samarbejde med Odense Havn og R&D Test Systems, verdens kraftigste testfacilitet til test af vindmølle-lejer. Den nye, unikke testhal bliver LORC's fjerde på Havnen - og samtidig den største investering på 300 mio. kr., hvoraf 80 mio. kr. er bevilliget fra Energiministeriets Greenlab-program. Testanlægget er med til at styrke Danmarks førerposition inden for vindmølle-teknologi, og det er vigtigt for den europæiske vindbranche, at den teknologi er tilgængelig i Europa.

25MW-Test-Facility-2021-12-28
2205191_plan02_Arealoversigt_revA beskåret
Alléen ved Odense Dry Port

Fire finalister til masterplanen for Odense Dry Port

"Der har været en overvældende interesse, også internationalt, for at være med i projektkonkurrencen om den bedste masterplan for Odense Dry Port. Vi har nu valgt at gå videre med fire finalister, hvoraf én er udenlandsk. Jeg glæder mig utrolig meget til at se deres bud på, hvordan vi kan gå nye veje med Danmarks største logistik hub – og ikke mindst hvilke input vi får til mulige bæredygtige løsninger", fortæller CEO for Odense Havn, Carsten Aa, om offentliggørelsen af de fire finalister i projektkonkurrencen, som er: 1. Chetwoods Architects sammen med Johansen Skovsted Arkitekter, Evolve Consulting Engineers og Turner & Townsend, 2. WSP Danmark sammen med Gottlieb Paludan Architects, 3. Cowi sammen med, Arkitema og Larson Strategic Design Consultancy og 4. ak83 sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører.

default
Ametyst lægger fra tværkajen

Den grønne omstilling behøver en rød løber

Havnene er blevet den grønne omstillings knudepunkt - og som Danmarks største produktionshavn inden for havvind, er Odense Havn blevet et epicenter for offshore vind. Men allerede fra 2026 får producenter af vindmølledele svært ved at finde den nødvendige plads til deres produktioner i Europa. Derfor har vi en bøn til politikerne på Christiansborg: Søsæt en fast track ordning til udvidelser af vindhavne og rul den røde løber ud asap, så vi fortsat kan facilitere den grønne omstilling.

DJI_0948

Odense Havn vinder klart i Østre Landsret

I dag, d. 30/10, kan Odense Havn sætte et endeligt punktum i Blue Water-sagen, efter Østre Landsret med samtlige dommerstemmer har stadfæstet Sø- og Handelsrettens klare dom fra februar 2022. Dermed er Blue Water Shipping A/S' erstatningskrav på 28,1 mio. kroner med tillæg af procesrenter endeligt blevet afvist.

Odense Havn overhaler det gamle Lindøværft

Antallet af medarbejdere der arbejder på Odense Havn er nu oppe på 3200 medarbejdere. Dermed overgår havnen det gamle Lindøværft ved beskeden om lukningen i 2009. I dag er det ikke et værft, der dominerer havnen, men derimod over 100 virksomheder, der centreres omkring havvind og offshore sektoren. Med en udvidelse kan Odense Havn sikre beskæftigelse til op imod 6000 mennesker og samtidig bidrage afgørende til, at Danmark og Europa kommer i mål med den grønne omstilling.

Odense Havn 2023

kontor midt i Danmarks største grønne industriklynge

Mangler din virksomhed lys og rum - og plads til at vokse? Så kan vi hjælpe dig sikkert i havn med et lækkert kontorlejemål med udsigt til vandet. Kom med og bliv en del af klyngen på Odense Havn sammen med 120 andre virksomheder!

DJI_0937

Odense Havn vil udvide sejlrende med støtte fra EU

15 millioner kroner har Odense Havn fået bevilliget fra EU’s infrastrukturfond til en forundersøgelse af, hvordan sejlrende og kajarealer bedst kan udvides. Sweco, som Havnen har indgået en totalrådgiveraftale med, er nu i fuld gang med at kortlægge projektets omfang og foretage de nødvendige miljøscreeninger.

DJI_0945

Lokaler til leje ved Odense Dry Port

Odense Havn har i sommeren 2022 erhvervet det tidligere forsøgsgartneri ved Årslev på ca. 100 ha med henblik på at etablere Danmarks største logistik- og lagercenter - Odense Dry Port. Frem til 30. september 2026 forestår der et stort planlægningsarbejde, og der vil derfor være mulighed for tidsbegrænset leje af eksisterende bygninger.

DJI_0261
Udsigt over Odense Havn
Naceller på Odense Havn

Fremtiden bygges på viden, vilje og tilgænge­lighed

Odense Havn er på samme tid Danmarks største havn målt på areal og en dynamisk industripark for mange typer af virksomheder, der producerer, tester eller distribuerer fremtidens fantastiske, internationale erhvervsmuligheder. Hvad kan vi gøre for dig?

Giv verden bære­dygtig­hed med overskud

Odense Havn er et hotspot for højteknologisk energiudvikling, der opfindes, produceres eller testes, fordi vi har pladsen, faciliteterne og sikkerheden til det. Vi er forberedt og klar til at møde dig og dine behov, uanset om det er i en eksisterende eller kommende branche. Den gode energi starter her.

DJI_0329

Havneudvidelse for den grønne omstilling

Hvis Danmark skal kunne følge med udviklingen, og Odense Havn fortsat være en af Europas førende produktionshavne inden for offshore vind, er det bydende nødvendigt med en udvidelse af Odense Havns kajarealer og sejlløb. Havneudvidelsen er dermed afgørende for Danmarks bidrag til den grønne omstilling og realiseringen af de politiske klima-målsætninger.

Odense Havn udvidelse visualisering medfinansieret af EU

Historien om Odense Havn

1796

1803

En god idé

Den fremsynede og handlekraftige amtmand Friedrich Buchwald foreslår, at man graver en kanal fra fjorden til byen og giver Odense den havn, byen mangler. Gode kontakter er med til at sætte idéen i gang.

Et gennembrud

Efter hundredvis af kanalarbejdere i 8 år har gravet drømmen ud med håndkraft, giver en 5 km lang kanal nu endelig direkte hul igennem fra byen til verden. Den 7. oktober anløber det første skib Odense Havn.

Byen vokser

Den nye havn giver Odense en stærk vækst op gennem 1800-tallet. Nu kan både varer og mennesker transporteres frit.

Første havnehus

Den første permanente bygning på Havnen blev boligen til kanalfogeden for enden af havnebassinet med et lille, tilhørende sprøjtehus. Her holdt skiftende kanal- og havnefogeder til i mere end 100 år.

Byens havn

Odense by laver en aftale med staten om at overtage Havnen for 100.000 rigsdaler, der skulle afdrages i 28 år. Overdragelsen blev sat til 1. april 1858.

Succesen uddybes

Industrialderens større skibe stiller nye krav til Havnen. Den originale tre meters dybde er ikke længere nok, og kanalen graves dybere ad flere omgange.

Faste forretninger

Aktieselskabet Odense Kalkværk bygger som nogen af de første en egentlig produktion på Havnen, som ikke er et skibsværft. Mellem de små pakhuse opstod et topmoderne kalkværk med effektive ovne og processer. Kalken kom med skib fra Faxe.

Gode vinde

Et nyt og dybere bassin graves ud til byhavnen. Det bliver en god forretning, og de penge, der tjenes, geninvesteres i Havnens anlæg for at kunne følge med markedet.

Kongelig synlighed

Kanalen forandres og omlægges, så den bliver dybere og mere lige. Denne gang hjælper moderne dampmaskiner og dampslæbebåde med det hårde gravearbejde. Pressens massive dækning af kongens besøg ved åbningen får udlandets øjne op for, at Odense har en havn.

Mere liv

Den legendariske skibsreder A.P. Møller grundlægger Odense Staalskibsværft ved kanalen tæt på byen. Nye jobs giver Odense helt nye bydele. Samme år får Odense Havn sin første egen havneingeniør.

Fremtiden graves

Odense Byråd bevilger 7,5 millioner kroner, dets største bevilling nogensinde, til at uddybe kanalen ind til bunden af havnebassinet. Samme år blev idéen om en havn ved fjorden luftet.

Ilden raser

Brændende korn i et silopakhus spredte sig, så næsten alle bygninger på Odense Havn brændte ned. De fleste var bygget i træ. Alle nye bygninger skulle herefter bygges i beton eller grundmures. I dag findes kun én træbygning fra før Den Store Havnebrand.

Hårdt arbejde

I besættelsesårene under 2. verdenskrig arbejdede ledige, lokale kræfter hårdt på at udgrave det gamle havnebassin, der var blevet for smalt til den voksende skibstrafiks størrelse og vægt. Med sved, skovl, spade og tipvogn blev den nye dybde gravet ned til fem meter, resten med maskine

Nye rammer

Det nye Odense Staalskibsværft åbner ved fjorden med masser af plads til udvikling – blandt andet to byggedokker, der kan rumme skibe op til 200.000 tons og en stor svejsehal. Statsminister H.C. Hansen indvier værftet officielt.

Pladsen øges

Norgeskaj udbygges med mere kaj, en faststående kran, jernbanespor, pladser, siloanlæg og parkering.

Forretningen stortrives

Den første af de to cementsiloer, der i mange år var et af Havnens kendetegn i den vestlige del, blev opført sammen med 100 meter ny kaj til skibene fra Aalborg Portland, der i mange år samlede tonsvis af tørcement her.

Nye investeringer

Havnens Bassin III, som der allerede var taget de første, spæde spadestik til under 2. verdenskrig, gøres endelig færdig og indvies den 28. august. Til det nye bassin blev der købt to kraner, der hver kunne løfte 6 tons, og en større, der kunne løfte 15 tons

Fiskerbyens vokseværk

På få år har værftet ved fjorden fået indbyggertallet i Munkebo udenfor Odense til at stige fra 1.000 til 5.000 personer. Mærsk etablerer på denne tid 833 nye boliger. Disse var indtil 1970 forbeholdt ansatte på værftet.

Historisk hovedsæde

Odense Havn flytter ved årets slutning ind i den gamle Toldkammerbygning, der oprindelig husede spiritusvejerbod, pakrum og krudtrum. Toldboden har eksisteret i forskellige inkarnationer siden 1820.

Store flyttedag

Det originale Odense Staalskibsværft ved byhavnen i Odense, der hidtil har leveret sektioner til skibsbyggeriet, lukker endeligt, og al skibsproduktion samles ved fjorden. Værftet nåede at bygge 177 skibe ved kanalen.

Digital innovation

Odenses ”robot-klynge”-succes tager sin begyndelse, da Odense Staalskibsværft begynder at udvikle de første robotter til produktionen i samarbejde med Odense Universitet. Samtidig indføres CAD (computer-aided design).

Beslutningen tages

Da udviklingen i produktion og skibsfart igen har overhalet pladsen og dybden i den indre havn, får Havnen lov til at gå i gang med planerne om en ny terminal ved Lindø til 50 millioner kroner.

Global succes

Verdens største containerskibe bygges på Odense Staalskibsværft og sendes til hele kloden. Samtidig stiger konkurrencen fra udlandet.

Nyt naboskab

En ny havneterminal med 280 meter bolværk og en dybde på ca. 11 meter ved fjorden betyder, at Odense Havn og Odense Staalskibsværft igen bliver naboer ca. 15 kilometer fra den gamle havn.

Nye højder

En ny 110 meter høj portalkran bliver indviet i forsommeren, efter den gamle, kæmpemæssige kran blev væltet af orkanen 3. december 1999. Den nye har kræfter til hele 1.200 tons i ét løft og kan ”vende” ting i luften.

Havnen vokser

Odense Havns terminal ved Odense Fjord bliver løbende udvidet og udviklet.

Byhavnens bydel

Odense Byråd vedtager en plan om at gøre den indre, oprindelige havn til en ny del af byen med en blanding af boliger og erhvervsbyggeri.

Nye rum

De første, store bygninger, der ikke er havnedomiciler, begynder at skyde op på indre havn som nye, lækre boliger og kontorejendomme.

Verdens største

Containerskibet Emma Mærsk løber af stablen ved Odense Staalskibsværft ved fjorden. Med 397 meters længde og 53 meters bredde er det en ny rekord. Skibet kan officielt lastes med 11.000 containere og har en motor med 110.000 hestekræfter.

Stor beslutning

A.P. Møller-Mærsk beslutter endeligt at indstille skibsbyggeriet på Odense Staalskibsværft og slår fast, at værftet lukker i 2012, når de sidste solgte skibe er leveret. Byens værste skræk bliver en realitet. Lindø Industripark, der danner fundamentet for den moderne erhvervsklynge på Odense Havn, grundlægges.

Nyt hjem

I forbindelse med byggeriet af Odins Bro over kanalen fik Odense Havn bygget et nyt domicil på 1489 kvadratmeter, halvanden kilometer fra den indre havn i retning mod fjorden. Huset kan samtidig huse brovagten, der overvåger, åbner og lukker broen.

Meningsfyldt genfødsel

En fregat til det danske søværn bliver den sidste nybygning, der forlader værftet. Hvert af de 437 skibe, der nåede at blive bygget her, bærer en lille metalplade med dets stolte oprindelse. Området omdannes til Lindø Industripark, der har til opgave at lade andre virksomheder få glæde af den megen plads, hallerne, kajerne og kranerne.

Odins brobygning

Den 16. juni var flere tusinde mennesker mødt op for at være med til officielt at åbne Odins Bro, der klokken 12 blev døbt og indviet i Odins mjød af borgmester Anker Boye. Investeringen til 525 millioner kroner lukkede det sidste hul i Odenses ringvej. Åbningen blev fejret med 200 meter Odinsstang og 4.000 kopper kaffe

Handlende handlekraft

Odense Havn overtager den 1. januar Lindø Industripark og ejes nu af Odense Kommune. De to bærende elementer i Odense er blevet samlet under navnet LINDØ port of ODENSE A/S, der bliver kommunal aktieselskabshavn og en dynamisk industripark. Kombinationen af industriklynge, havn og udviklingsområde vokser hurtigt. Nye virksomheder, specielt indenfor vind-industrien og moderne energi, finder deres hjem her, hvor de mødes af enorme muligheder og stor investeringslyst.

Havnens hjem

Byomdannelsesplanen gør det muligt at bygge endnu flere tusinde boliger i den indre del af Havnen.

Levende vækst

16 år efter den første beslutning om at gøre den indre havn til en spændende bydel, hvor mennesker kan bo og arbejde, er der bygget i alt 1.350 boliger på Havnen – og talrige andre goder som Havneparken, Nordatlantisk Hus og Havnebadet.

Maskinparken løftes

En ny mobilkran, der kan løfte 308 tons, specialbygges og indkøbes for 50 millioner kroner for at styrke det øvrige arsenal af kranmuligheder på Havnen.

Maskinparken <span>løftes</span>

Fremtiden forberedes

Odense Havn investerer både i nye løsninger til sine kunders specifikke projekter, men også i fremtidens vækst med 400.000 kvadratmeter ny havneterminal, 1.000 meter ny kaj, en vanddybde på 11 meter og en ny 3.000 kvadratmeter heavyload-kaj, som kan bære op til 35 tons per kvadratmeter. En udvidelse til 400 millioner kroner.

Voksende muligheder

Med et samlet areal på 7,5 millioner kvadratmeter gøres stadig klar til en endnu større fremtid med internationale forretningseventyr, klyngesamarbejder, jobs og grønne kvantespring. Havnens område udvides med det næsten 70 hektar store område ved Dræby Fed, nye planer om udvidelse af sejlrenden i både dybden og bredden. Odense Havns brand lanceres med et modtagervendte løfte, der samles vores fortid, nutid og fremtid: We embrace a growing world.

Landfast fremtid

Odense Havn køber godt 1 million kvadratmeter ved motorvejen i Årslev for at lave fremtidens tørhavn. Odense Dry Port midt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune bliver efter færdiggørelsen et betydningsfuldt dynamisk omdrejningspunkt for den grønne industri og logistik i Danmark.

Verden vokser

Med en eksplosivt fremstormende grøn omstilling står Odense Havn som Danmarks arealmæssigt største havn klar til at rumme en verden i vækst. En stor investeringslyst driver til stadighed vores forberedelser til fremtiden i form af byggerier af lokaler, haller, havneudvidelser og mere plads til de dele, der skal bruges til klodens kæmpe energiskabende vindmøller – samt den industri, der hører til.

1796

1803

1804

1807

1857

1874

1875

1885

1904

1917

1919

1925

1940-45

1959

1961

1962

1964

1965

1972

1980

1983

1985

1990

1992

2001

2002-2007

2003

2005

2006

2009

2011

2013

2014

2014

2016

2019

2019

2020

2021

2022

2023+

Et enestående potentiale

Plads til gode forretninger

Odense Havn tager godt imod og håndterer sikkert dine varer, elementer og produkter. Blandt vores helt unikke faciliteter er kraner med op til 1.200 tons løfteevne, transportkøretøjer med op til 1.110 tons lasteevne, masser af plads til opbevaring og en ISPS-godkendt havn med god vanddybde og 3,9 kilometer kaj – deriblandt en enestående heavy load-kaj.

8,5mio

Kvadratmeter samlet areal

3,9km

Samlet længde kaj

Produktionshal på Odense Havn

Lad muligheden møde begejstringen

Odense Havn er skabt til at finde løsninger på de behov og krav, vi møder. Ofte handler det om mange tons og store størrelser, men vi kan rumme det hele. For i sidste ende handler alt om samarbejdet mellem mennesker og om evnen og modet til at sige ja.
Faktisk har vi altid været drevet af at skabe plads til muligheden. Vi har været en del af Odense og Fyns livsnerve, siden byen fik sin første håndgravede indre havn og kanal i 1803. Gennem os har byen orienteret sig mod verden frem til vore dage – og en rivende udvikling er fulgt med.

_DSC7695

Vi kan løfte opgaven

På Odense Havn har vi mange gode løsninger og kraftfuldt udstyr til fleksible, mobile løft. Vi råder over forskellige mobilkraner og en portalkran, der kan løfte 1.200 tons, og de erfarne kranførere kan bruge udstyret i duo, så der er rig mulighed for at kunne varetage din opgave. Vores medarbejdere sætter en ære i både sikkerhed og succes, og fik vi nævnt, at vi også har verdens største havnemobilkran?

Løft på Odense Havn

Velkommen til en menneske­havn

Odense Havn er Danmarks største havn målt på areal, og der er en masse andre rekorder, vi kan fortælle om. Ofte består vores projekter med kunderne af mange tons og store størrelser, men vi kan rumme det hele. For i sidste ende handler alt om forståelse, vilje, kreativitet, samarbejdet mellem mennesker og om evnen og modet til at sige ja.

Capture One Session3661

Sammen former vi Danmark i morgen

Sammen former vi Danmark i morgen

soeren

“Vi gi'r hinanden energi, og man får energi af at være herude.”

Søren Rask – HSEQ

KimWendt-4232-2

“Jeg tænker jo, at det kun er fantasien, der sætter grænser. Der sker noget nyt hver dag på Havnen med nye projekter og kunder. Det når aldrig at blive en trummerum.”

Jannie Trier Østergaard – Økonomichef

KimWendt-3956

“Det fedeste er at se drømmen blive til virkelighed.”

Line Ladefoged Wolter – Teknisk designerelev

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gode samarbejdspartnere, du finder på Odense Havn