Kerteminde Kommune genoptager arbejdet med udviklingen på Odense Havn

Byrådet i Kerteminde Kommune har netop besluttet, at arbejdet med planlægningsprocesserne for den fremtidige udvikling af Odense Havn skal genoptages og igangsættes hurtigst muligt.

DJI_0964

I begyndelsen af april 2024 besluttede Plan- og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune at indstille og udskyde arbejdet med behandlingen af udviklingsplanerne for Odense Havn A/S på ubestemt tid. Det skete med et ønske om at finde løsninger på vejforløb, trafiksikkerhed, naturgenopretning og bosætning.

Siden indgik borgmestrene fra Kerteminde Kommune og Odense Kommune samt direktøren for Odense Havn A/S en samarbejdsaftale, der skal sikre en langsigtet og helhedsorienteret plan for udviklingen af Odense Havn med fokus på infrastruktur, bosætning og naboskab.

 

Samarbejdsaftalen er nu blevet godkendt af et flertal i Byrådet i Kerteminde Kommune, der samtidig har besluttet at arbejdet med de planmæssige rammer for udviklingen på Odense Havn igangsættes hurtigst muligt.

"Vi sætter stor pris på den gode og konstruktive dialog med Kerteminde Kommune og Odense Kommune, og vi er naturligvis tilfredse med, at Byrådet i Kerteminde Kommune nu har besluttet at gå videre med planlægningsprocesserne for udviklingsplanerne på Odense Havn hurtigst muligt. Beslutningen er en direkte forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn, som danner et stærkt fælles udgangspunkt for det videre samarbejde," siger Carsten Aa.

DJI_0979

Genoptagelsen og igangsættelsen af planlægningsprocesserne på Odense Havn er et vigtigt skridt for det videre arbejde med udviklingsplanerne på Odense Havn. Udviklingsplanerne skal sikre, at Odense Havn også i fremtiden er attraktiv for danske og internationale virksomheder, der producerer vitale komponenter til havvindmøller.

Foruden samarbejdsaftalen med Kerteminde Kommune og Odense Kommune har Odense Havn med støtte fra EU's infrastrukturfond investeret et tocifret millionbeløb til omfattende forundersøgelser af Odense Fjord. Arbejdet skal kortlægge, hvordan en mulig havneudvidelse tilrettelægges, så den tager hensyn til natur og miljø i og omkring Odense Fjord, og samtidig kan understøtte den grønne omstilling bedst muligt.

DJI_0920

Læs mere om samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn her: https://kerteminde.dk/kommunen/nyheder/ny-samarbejdsaftale-om-odense-havn

Læs mere om udviklingsplanen og visionen for Fremtidens Odense Havn her: https://odensehavn.dk/17708/


Kontaktinformation Pressehenvendelser: Peter Zacher, Presserådgiver peter.zacher@gknordic.com