Privatlivspolitik – adgangskontrol og videoovervågning

Som led i Odense Havn’ adgangskontrol og videoovervågning indsamles, behandles og opbevares personoplysninger om de personer, der færdes på området. Det gælder både per-soner med fast adgang til området, herunder personer der er ansat af havnens lejere eller andre samarbejdspartnere, og personer, der lejlighedsvist får adgang.

Odense Havn er dataansvarlig for disse behandlinger.

Personer med fast adgang til havnen får udstedt et adgangskort. Følgende personoplysninger opbevares i forbindelse med udstedelse af adgangskort: navn, foto, firmanavn, adgangsret-tigheder samt dato for udlevering af ID kort. Der vil endvidere løbende ske logning af ankomst og afgangstider.

Personer med lejlighedsvis adgang til havnen, som ikke får udstedt adgangskort noteres med navn, firmanavn, ankomst og afgangstid.

Adgangskontrol er nødvendig for at sikre, at alene personer med lovligt ærinde til havnen kan få adgang.

I forbindelse med havnens videoovervågning vil der kunne ske optagelser af personers adfærd og færden. Alle optagelser gemmes i op til 30 dage, hvorefter de slettes, med mindre der er sag-ligt grundlag for at opbevare dem længere. Optagelser gennemgås i tilfælde af ulykker samt ved konkret mistanke om ulovlig eller illoyal adfærd. Optagelser samt oplysning om ankomst af afgangstider kan stilles til rådighed for lejere på havnen ved konkret mistanke om ulovlig eller illoyal adfærd.

Videoovervågningen er nødvendig for at leve op til ISPS kravene om havnesikring.

Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c, d eller f.

Alle registrerede har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger. Hvis du mener, at Odense Havn behandler oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller at vores behandling er i strid med den gældende persondata-retlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Vi vil besvare en sådan anmodning, så hurtigt som det kan lade sig gøre. Vi besvarer typisk anmodninger inden udløbet af 10 arbejdsdage.

Hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles oplysninger om dig i strid med person-dataforordningens regler, har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte havnens sikkerhedsansvarlige, PSO Søren Rask, e-mail: sr@odensehavn.dk.

 

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.